CONTACT

Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo
Mrzlava vas 24a | 8262 Krška vas | Slovenia
070 704 214 | info@fundacija-vipassana.si | info@si.dhamma.org | www.si.dhamma.org

You can send your questions, comments and suggestions to email address info@si.dhamma.org.